Hoe zit het met vaderschapsverlof?

Hoe zit het met vaderschapsverlof?

Vader worden is een grote gebeurtenis in je leven. Logisch dat je daar even wat family-time voor uittrekt. Wij vertellen je op hoeveel vaderschapsverlof je recht hebt en hoe je dat best aanvraagt.

Tien dagen voor kersverse papa’s
Als je papa wordt, heb je – als voltijdse én als deeltijdse werknemer – het recht om tien dagen afwezig te zijn van het werk. Of je één kindje of een meerling verwacht, verandert niets aan het aantal dagen. Vanaf de dag van de geboorte, heb je 4 maanden om je vaderschapsverlof op te nemen. Dat mag in één keer of verspreid.

Je inkomen tijdens het vaderschapsverlof
De eerste drie dagen van je vaderschapsverlof, betaalt je werkgever je normale loon door, volgens de regels die ook gelden voor de betaling van de feestdagen.

De zeven resterende dagen van het vaderschapsverlof krijg je een uitkering via je ziekenfonds. De uitkering is geen volwaardig loon, maar een bepaald percentage van je brutoloon.

Hoe aanvragen?
Vaderschapsverlof vraag je aan bij je werkgever en je ziekenfonds. Verwittig je uitzendconsulent vooraf van je afwezigheid en bezorg zo snel mogelijk een kopie van de geboorteakte, zodat je loon correct kan worden uitbetaald.

Verder zal het ziekenfonds jou ook een formulier bezorgen, dat deels door je werkgever wordt ingevuld en deels door jou. Het deel dat je zelf invult, bezorg je samen met een uittreksel van de geboorteakte aan je ziekenfonds. Daarop geef je ook aan op welke dagen je vaderschapsverlof opnam. Je uitzendconsulent zal je laten weten of je het door de werkgever ingevulde document op kantoor kan komen afhalen, dan wel of het via de post wordt verzonden.

Meest recente artikelen
AC