Wat staat er op mijn loonbrief?

Wat staat er op mijn loonbrief?

Als uitzendkracht word je wekelijks uitbetaald. Je krijgt dus ook elke week een loonbrief. Wij zetten op een rijtje wat je meteen zou moeten opvallen in die gedetailleerde loonberekening.

Je prestaties

Uiteraard begint je loonbrief met het vermelden van je prestaties: je gewerkte dagen, het aantal betaalde feestdagen, afwezigheden,… Die gegevens gaven jij en je opdrachtgever door via het tijdsrapport dat je elke week netjes invult. Kijk goed na of de prestaties op je loonbrief overeenkomen met wat je doorgaf, want je prestaties vormen de basis van je loonbrief.

Je R.S.Z.-bijdrage

Ook als uitzendkracht betaal je een bijdrage van 13,07% van je brutoloon voor de Sociale Zekerheid. Die wordt rechtstreeks van je loon afgehouden. Dankzij de R.S.Z.-bijdrage heb jij ook recht op pensioen, betaald ziekteverlof, invaliditeitsuitkering, kinderbijslag, werkloosheidsuitkering en andere vervangingsinkomens.

De bedrijfsvoorheffing

Een groot deel van je loon gaat naar de belastingen. Door op voorhand al een bedrag van je loon af te houden, hoef je je belastingen straks niet in één keer te betalen. De bedrijfsvoorheffing wordt berekend in functie van het loon en het aantal gewerkte dagen tijdens de voorgaande week en rekenging houdend met je persoonlijke en familiale situatie, meestal met een minimumpercentage van 18%. Bij vaste werknemers is dit 30%. Deze kan dus van week tot week verschillend zijn. Heb je een tweede job of een ander inkomen of wil je zeker zijn dat je bij de belastingafrekening niet moet bijbetalen ? Vraag dan aan je uitzendconsulent om het percentage te verhogen.

Je vakantiegeld

Anders als bij bedienden die een vast contract hebben, krijg je als uitzendkracht elke week je enkel en dubbel vakantiegeld uitbetaald. Denk eraan dit geld opzij te zetten, zodat je een spaarpotje hebt voor je vakantiedagen.

Ben je een uitzendkracht die als arbeider aan de slag is, dan zal er geen vakantiegeld op je loonbrief staan. Arbeiders krijgen immers hun vakantiegeld één keer per jaar uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (in meil of juni).

Andere voordelen

Het is best mogelijk dat je nog heel wat andere zaken op je loonfiche ziet, afhankelijk van wat er met je opdrachtgever afgesproken is. Denk maar aan maaltijdcheques, premies, verplaatsingskosten,… Als uitzendkracht heb je bovendien recht op dezelfde verloning als die je zou ontvangen hebben als je vast in dienst zou zijn genomen bij de klant – daar waakt je uitzendconsulent over.

Meest recente artikelen
AC