Krijg je een eindejaarspremie als uitzendkracht?

Krijg je een eindejaarspremie als uitzendkracht?

De eindejaarsperiode is naast gezellig, vaak ook duur. Want onder die sfeervolle kerstboom leggen we graag een berg pakjes, en op die knap gedekte feesttafel serveren we liefst exclusieve gerechtjes. En dus komt een eindejaarspremie goed van pas. Maar krijg je die ook als uitzendkracht? En hoeveel bedraagt die dan?

Premie als uitzendkracht?
Ook als uitzendkracht krijg je een eindejaarspremie. Je hebt er recht op als je minstens 65 dagen of 494 uren gewerkt hebt als uitzendkracht tijdens de ‘referteperiode’. Die periode loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Is dat zo? Dan valt er in de maand december die volgt op het einde van de referteperiode een document van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten in je brievenbus.

Wat wordt naast gepresteerde dagen/uren mee in rekening genomen ?

Voor de berekening van de 65 dagen of 494 uren worden max 5 dagen economische werkloosheid meegeteld. Ook gelijkgestelde dagen wegens arbeidsongeval tellen mee, maar het Sociaal Fonds wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Stuur hen daarom zo snel mogelijk je verzekeringsattest.

Heb je slechts 60 dagen of 456 uren gewerkt en heb je onmiddellijk na de uitzendarbeid een vast contract bij de klant gekregen, dan worden de eerste 5 dagen van de vaste aanwerving ook meegeteld. Bezorg hiervoor kopie van het laatste uitzendcontract, van de laatste loonbrief van Manpower en van je vast contract aan het Sociaal Fonds.

Hoeveel bedraagt je eindejaarspremie?
Je eindejaarspremie wordt berekend op basis van je brutoloon. Bij uitzendkrachten gaat het om 8,33% van het totale brutojaarloon. Van die brutopremie worden nog socialezekerheidsbijdragen (13,07%) en bedrijfsvoorheffing (23,33%) afgehouden. Hoeveel je precies krijgt, staat op het document dat het Sociaal Fonds je toestuurt. Je moet de premie achteraf ook aangeven bij de belastingen: dat doe je op de belastingaangifte van het jaar dat volgt op de toekenning. Hiervoor krijg je tijdig een fiscale fiche toegestuurd.

Hoe wordt de eindejaarspremie betaald?
De premie wordt niet vanzelf op je rekening gestort. Het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten stuurt jou in de week van 6 december het premiedocument. Dat bestaat uit twee delen: vak A, dat je voor jezelf bijhoudt, en Vak B, waarop je jouw rekeningnummer invult en ondertekend terugstuurt naar :

  • De vakbond waarbij je bent aangesloten;
  • Het Sociaal Fonds voor uitzendkrachten als je niet aangesloten bent bij een vakbond.

Niet vergeten:
Zorg ervoor dat het document van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten zeker bij je toekomt: verhuisde je onlangs? Breng hen daar dan zo snel mogelijk van op de hoogte via www.fondsinterim.be.

Meest recente artikelen
AC