Wat is een werkpostfiche?

Wat is een werkpostfiche?

Om ervoor te zorgen dat uitzendkrachten even veilig aan de slag gaan als vaste werknemers, werd de werkpostfiche in het leven geroepen. In dat document staat de inhoud en de risico’s van de werkpost, alsook de preventiemaatregelen. Zodat de uitzendkracht straks precies weet wat de risico’s zijn en vooral veilig aan het werk kan. Een voorbeeld kan je raadplegen op de website.

Wat er net instaat? Dat lees je hieronder.

  •  Functiebeschrijving en taken

Wil je exact weten wat je zult doen? De werkpostfiche vertelt je aan welke machine je werkt, wat je taken zijn en wat je daarvoor moet kunnen en kennen. Vooral goed om weten bij risicovolle jobs. Al is het lezen van de fiche ook een goede voorbereiding voor jobs zonder gezondheidsrisico’s. Moet je een taak uitvoeren die niet op je werkpostfiche staat? Meld het aan je uitzendconsulent.

  •  Beschermmiddelen en werkkledij

Naast je takenpakket beschrijft een werkpostfiche ook alle maatregelen op het vlak van werkkledij of persoonlijke beschermingsmiddelen die je als uitzendkracht in acht moet nemen om je job veilig uit te voeren. Denk maar aan een helm, veiligheidsschoenen of een haarnetje.

  • Het gezondsheidstoezicht

Weten dat je je aan een risicovolle job waagt, is één ding. Weten wat de risico’s net zijn, is iets anders. Net daarom staat die info uitgebreid in de werkpostfiche. Voor sommige opdrachten is bovendien een gezondheidstoezicht vereist, bijvoorbeeld bij functies met welbepaalde risico’s of veiligheidsfuncties. Ook dit zal, samen met de vereiste vaccinaties of testen, in de werkpostfiche worden vermeld.

Is een medisch onderzoek verplicht? Als je wordt uitgenodigd voor een medisch onderzoek, dan ben je verplicht hier naar toe te gaan. Zo ben je zeker dat je aan de slag kan bij de klant. Kan je toch niet gaan, verwittig dan zo snel mogelijk je uitzendconsulent.

Ben je zwanger? Lees zeker de informatie over moederschapsbescherming en volg meteen de nodige maatregelen op en informeer zo snel mogelijk je uitzendconsulent.

  • Onthaal van de uitzendkracht

Bij de start van het werk, volgt er een onthaal bij de klant-gebruiker waar je het werk zal uitvoeren. Heb je vragen omtrent de risico’s of veiligheidsprocedures, dan kan de klant deze verder verduidelijken tijdens het onthaal.

Gerelateerde artikelen
Meest recente artikelen
AC