INFO VOOR JOBSTUDENTEN: Wat verandert er voor jou na Covid-19?

INFO VOOR JOBSTUDENTEN: Wat verandert er voor jou na Covid-19?

Nu de economie en de bedrijven hun activiteit stilaan weer hervatten, kan jij binnenkort misschien (weer) aan de slag als jobstudent. Maar hoe zit het met die 475 uren-regel? En kan je als student aan de slag als uitzendkracht? Aangezien we dagelijks een overdosis aan ‘corona-informatie’ krijgen, sommen wij voor jou de belangrijkste veranderingen op voor jobstudenten.

  1. Kan je werken als uitzendkracht nu je thuiszit omwille van de Coronamaatregelen?

Gelet op de verschillende wetgeving maken we momenteel volgend onderscheid:

  • Voor de meerderjarige student: Een contract voor de hele week is mogelijk voor zover de student nog steeds als hoofdactiviteit studeren heeft. Manpower heeft dus steeds een inschrijvingsbewijs nodig die bewijst dat je voltijds studeert en je moet uiteraard de lessen volgen.
  • Voor de minderjarige student: Gelet op een advies van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg over het gebruik van voltijdse overeenkomsten voor minderjarige schoolverlaters, raden we de werkgevers aan een student niet meer te laten werken dan tijdens een effectieve lesweek mogelijk is (bijvoorbeeld dus woensdagnamiddag wel). Studenten moeten immers nog steeds hun online lessen volgen en hun taken etc. kunnen maken. Dit bekijk je best met onze consultants in jouw dichtstbijzijnde Manpower-kantoor.
  • Voor de buitenlandse student: Gezien we jammer genoeg nog niet kunnen spreken van een schoolvakantie (hoewel het voor velen zo zal aanvoelen), moeten we ons strikt aan de wet houden. Buitenlandse studenten hebben een single permit en de overheid staat maar toe dat ze maximum 20u per week werken. Voor meer uren hebben ze geen arbeidsvergunning.
  1. 475 uren

De regering kondigde aan dat de uren die een student presteert tijdens het tweede kwartaal van 2020 (1 april 2020 t.e.m. 30 juni 2020) niet mee geteld worden voor het contingent van 475 uren per jaar. Deze maatregel geldt voor ALLE studenten ongeacht de sector waarin ze tewerkgesteld worden en voor zover ze effectief het statuut van student hebben (studeren moet dus het hoofddoel blijven 😉).

Dat wil dus zeggen dat je met een studentenovereenkomst kan worden tewerkgesteld, ook indien jouw 475 uren al zijn opgebruikt in het eerste kwartaal van 2020 of volledig gereserveerd is voor prestaties in het derde of vierder kwartaal van dit jaar. Voor alle uren gepresteerd in het tweede kwartaal van 2020 kan de solidariteitsbijdrage toegepast worden in plaats van de gewone RSZ-bijdrage, ook al zijn jouw 475 uren al opgebruikt.

OPGELET: De maatregel is momenteel nog niet zichtbaar in de toepassing [email protected]. De attesten van [email protected] zijn nog niet aangepast. Volgens onze informatie zal de online teller (waarbij het resterende aantal uren in het 475 urencontingent kan worden geconsulteerd) worden aangepast tegen het einde van de maand april.

  1. En wat met kindergeld?

In Vlaanderen zal deze maatregel geen invloed hebben op de kinderbijslag. Voor Wallonië en Brussel zijn er nog besprekingen aan de gang om te vermijden dat studenten die op deze manier in het tweede kwartaal worden tewerkgesteld, hun kinderbijslag zouden verliezen. Er is tot nu toe nog geen beslissing. Op fiscaal vlak is er ook nog geen duidelijkheid i.v.m. het begrip “ten laste te blijven van de ouders”.

Gerelateerde artikelen
Meest recente artikelen
AC