FAQ: Wat betekent Corona voor jouw werksituatie? Alle vragen en antwoorden

FAQ: Wat betekent Corona voor jouw werksituatie? Alle vragen en antwoorden

Het Coronavirus heeft een grote impact op ons persoonlijk én professioneel leven. In deze ‘Corona Q&A’ beantwoorden we de meest voorkomende vragen van uitzendkrachten en werknemers.

Ik zoek een job, kan ik nog solliciteren?

Ja, Manpower is nog altijd op zoek naar kandidaten voor bepaalde sectoren en om zich voor te bereiden op de hervatting van de activiteit. Daarnaast hebben de Manpower-teams hun werkwijze aangepast om een ​​100% digitaal rekruteringsproces op afstand te kunnen aanbieden. Aarzel niet om te solliciteren via onze site www.manpower.be.

Mijn interim-contract is niet verlengd omwille van de Coronacrisissituatie, wat kan ik doen?

Als je contract niet wordt verlengd, ontvang je een C4. Met dit document kan je een standaard werkloosheidsuitkering ontvangen.

Ik ben tijdelijk werkloos door overmacht, hoe vraag ik een uitkering aan?

Je kan een vereenvoudigd formulier (C3.2- Werknemer-Corona) gebruiken om jouw aanvraag voor een uitkering in te dienen bij je betalingsorganisatie (via de vakbond of hier via HVW). Dit formulier mag alleen door jijzelf worden ingevuld en niet door Manpower.

Hoeveel bedraagt ​​de tijdelijke werkloosheidsuitkering?

Het door de werknemer ontvangen bedrag is een percentage van het brutoloon. Bij tijdelijke werkloosheid is dit percentage 70%. De uitkering geldt voor salarissen die maximaal 2.754,76 euro bruto bedragen. Indien je meer verdient, zal jouw uitkering berekend worden op dit begrensd loon. Mensen die door overmacht tijdelijk werkloos zijn, ontvangen naast de werkloosheidsuitkering een toeslag van € 5,63 per dag. Deze toeslag wordt automatisch aan je uitbetaald, hier hoef je geen actie voor te ondernemen.

Ik ben momenteel tijdelijk werkloos met een vast contract, kan ik in deze periode als uitzendkracht werken?

Ja, dit kan echter gevolgen hebben voor je tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Ik ben tijdelijk werkloos door overmacht, ontvang ik een C3.2A-formulier?

Nee, uitzonderlijk kan je in de maanden maart, april en mei een vereenvoudigd formulier (C3.2-Werknemer-Corona) gebruiken om een ​​uitkering aan te vragen. Het is dan niet meer nodig om je controlekaart invullen. Dit formulier mag alleen door jou worden ingevuld en niet door Manpower.

Ik ben student, kan ik werken tijdens de Coronacrisisperiode?

Dat hangt af van je leeftijd. Als je meerderjarig bent, geen probleem. Als je minderjarig bent, kan je in principe niet werken tijdens de schooluren (ook niet als de lessen bijvoorbeeld op afstand worden gegeven). Ook is de 475-urenregel aangepast en worden de gewerkte uren als student in het tweede kwartaal van 2020 niet meegerekend in het 475-uur quotum. Manpower zal je vragen om een registratiecertificaat op te sturen om jouw studentenstatuut te verifiëren.

Wat zijn de verplichtingen van het bedrijf waarvoor ik werk om mijn veiligheid te garanderen?

Voor organisaties waar dit mogelijk is, zou telewerken de norm moeten zijn. Als telewerken niet mogelijk is, zijn sociale afstandsregels verplicht: een minimumafstand van 1,5 meter tussen jou en je naaste collega. Bedrijven die deze regels niet kunnen garanderen, moeten sluiten. Als het bedrijf waarvoor je werkt zich niet aan deze regels houdt, laat het ons dan zo snel mogelijk weten door contact op te nemen met je gebruikelijke contactpersoon bij Manpower.

Moet het bedrijf waarvoor ik werk mij een masker en handschoenen geven?

Als deze beschermingsmaatregelen van toepassing zijn in het kader van jouw job, moet het bedrijf het materiaal zowel voor vast personeel als voor tijdelijke werknemers leveren.

Ik ben besmet met het Coronavirus of ik denk dat ik besmet ben, wat moet ik doen?

Eerst en vooral: isoleer jezelf en blijf in uw kot. Zorg voor jezelf en anderen door de kans op besmetting te verkleinen door binnen te blijven. Indien je ernstige symptomen ontwikkelt, raden we je aan om zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met jouw huisarts. Neem daarna zo snel mogelijk contact op met Manpower en het bedrijf waarvoor je werkt! Als je niet kan werken, gelden de gewone arbeidsongeschiktheidsregels. Je hebt dan dus in principe gedurende een bepaalde periode recht op het door jouw werkgever te betalen gewaarborgde salaris, mits je over voldoende anciënniteit beschikt.

Ik heb een contract maar ik durf niet te werken uit angst om ziek te worden. Wat kan ik doen?

In dat geval moet je contact opnemen met jouw kantoor om verlof of ADV (arbeidsduurvermindering) te nemen. Jouw Manpower-kantoor controleert of jouw verlof al is betaald tijdens je vorige contracten (het vakantiegeld en het salaris voor de ADV worden vaak wekelijks met het salaris betaald. In dat geval is jouw verlof onbetaald omdat je het salaris al ontvangen hebt). Het is ook mogelijk om in overleg met jouw kantoor en het bedrijf waarvoor je werkt verlof zonder loon op te nemen.

Gerelateerde artikelen
Meest recente artikelen
AC