Alles wat je moet weten over seizoensarbeid

Alles wat je moet weten over seizoensarbeid

Veel sectoren ondervinden momenteel moeilijkheden bij het invullen van hun vacatures omwille van de Coronacrisis. Bedrijven en organisaties in de tuin- en landbouwsector zijn meer dan ooit op zoek naar werkkrachten om hun oogst op te vangen. Heb jij groene vingers en wil jij onze tuin- en landbouwsector uit de nood helpen? Top! Wij sommen voor jou de belangrijkste informatie op omtrent seizoensarbeid zodat je meteen aan de slag kan gaan!

 1. Wat is het?

Seizoens- of gelegenheidsarbeid is een flexibele manier van werken waarbij werknemers kunnen worden tewerkgesteld in alle productiesectoren van de tuinbouw in een bepaalde periode of seizoen. De arbeid kan gaan van plukken, sorteren tot inpakken. We sommen even de betreffende sectoren op:

 • Bloemisterij
 • Boomkwekerij
 • Bosboomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Groenteteelt
 • Witloofteelt
 • Chamignonteelt

Wanneer er meer werk is dan gewoonlijk – zoals bijvoorbeeld in oogstperiodes – kunnen werkkrachten tijdelijk worden ingezet om de piek op te vangen. Zoals net uitgelegd, gaat het hier om dagcontracten, waarover meer in puntje 3.

 1. Wie kan werken als seizoensarbeider?
 • Huismannen- en vrouwen

Huismannen- en vrouwen kunnen werken als seizoensarbeider. Indien hun partner werkloos is en een uitkering ontvangt, zal de seizoensarbeider wel maar een bepaald bedrag aan beroepsinkomsten per maand kunnen verdienen.

 • Studenten

Jobstudenten mogen volgens het regelement maximum 475 uren per jaar werken. Maar let op: als seizoensarbeider kunnen ze nog 65 dagen extra werken als student.

 • (Brug)gepensioneerden

Als gepensioneerde mag je werken als seizoensarbeider en een bepaald bedrag bijverdienen, afhankelijk van leeftijd en soort pensioen. Bruggepensioneerden (werklozen met bedrijfstoeslag) kunnen langere tijd seizoenarbeid doen, maar dat kan wel gevolgen hebben voor hun pensioen.

 • Werkzoekenden en andere uitkeringsgerechtigden

Mensen die momenteel werkloos zijn en genieten van een werkloosheidsuitkering kunnen werken als seizoensarbeider. Ze moeten daarvoor elke werkdag aanduiden op hun controlekaart. Tijdelijk werkloos door de Coronacrisis? Als je dan werkt als seizoensarbeider, ontvang je geen werklooheidsuitkering maar wel een loon van je tijdelijke werkgever. Je informeert hier best over bij je uitbetalingsinstelling.

Ook mensen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering dienen deze procedure te volgen indien ze willen werken als gelegenheidsarbeider. Daarnaast moeten ze een schriftelijke toestemming hebben van hun medische adviseur en deze op zak hebben tijdens de werkuren.

Tot slot kunnen ook mensen die steun krijgen van het OCMW aan de slag als seizoensarbeider als ze het OCMW daarover verwittigen.

 • Werknemers uit een andere sector

Heb je al een job maar wil je toch graag de handen uit de mouwen steken? Geweldig! Jij kan aan de slag als seizoensarbeider.

 • Wijkwerkers

Ben je een wijkwerker? Dan kan jij werken als seizoensarbeider.

 • Buitenlanders

Ook buitenlanders kunnen onder bepaalde voorwaarden en met bijkomende formaliteiten werken als seizoensarbeider.

 • Vrijwilligers

Wil je onze sector in nood een hart onder de riem steken? Dat kan zeker als vrijwilliger. Je behoudt tevens jouw werkloosheidsuitkering.

Meer info vind je hier: http://ow.ly/9dOI30qxNcn 

 1. Administratie: plukkaart of gelegenheidsformulier

Een plukkaart of gelegenheidsformulier is de arbeidsovereenkomst die wordt gesloten tussen de werkgever en de seizoensarbeider. De plukkers, sorteerders en/of inpakkers dienen de plukkaart dagelijks in te vullen aangezien ze via dagcontracten werken die dus dagelijks aflopen. Als seizoensarbeider mag je slechts één plukkaart per jaar gebruiken. Als je voor het eerst aan de slag gaat als seizoensarbeider, zal je dus een gelegenheidsformulier moeten aanvragen aan je eerste werkgever. In het volgende jaar zal je volgende werkgever de kaart aankopen, invullen en weer terugbezorgen aan jou. Op deze manier kunnen werkgevers en jijzelf dus nagaan hoeveel dagen je hebt gewerkt als seizoensarbeider. Het is dus heel belangrijk dat je de kaart steeds correct invult. Een plukkaart is één jaar geldig.

 1. Aangepaste Coronabeslissingen omtrent seizoensarbeid

Gezien de Coronacrisis en het tekort aan helpende handen in de land- en tuinbouwsector, gelden er andere regels voor seizoensarbeiders. De VDAB somt de belangrijkste nieuwe regels op:

“Omwille van de coronacrisis kan je in 2020 meer dagen helpen in de land- en tuinbouw dan in andere jaren.

In een landbouwbedrijf mag je 60 dagen helpen in plaats van 30 dagen.
In de tuinbouw mag je 130 dagen helpen.

Let op:

Ben je werkzoekend en ontvang je een uitkering? Dan duid je de dagen waarop je in de land- en tuinbouw werkt, aan op je controlekaart. Je ontvangt die dagen geen uitkering. Heb je langer dan vier opeenvolgende weken geholpen, schrijf je dan opnieuw in bij VDAB.

Ben je gepensioneerd of werkloos met een bedrijfstoeslag? Dan kan de duurtijd dat je helpt in de land- en tuinbouw invloed hebben op je pensioen of bedrijfstoeslag. Voor meer informatie neem je contact op met Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) op het gratis nummer 0800 502 46.

Ben je een wijkwerker? Je wijkwerkorganisator kan je uitleggen hoeveel dagen je kan helpen in de land- en tuinbouw”, (VDAB, https://www.vdab.be/seizoenarbeid/kandidaat, 2020).

Zin in een nieuwe uitdaging? Check onze vacatures op www.manpower.be!

U bent als werkgever op zoek naar seizoensarbeiders? Ontdek onze HR-diensten voor uw zoektocht naar seizoensarbeiders via onze website: www.manpowergroup.be.

Bronnen artikel: Het Tuinbouwfonds & VDAB
Meest recente artikelen
AC