Eerste jaar aan het werk? Op deze vakanties heb je recht

Eerste jaar aan het werk? Op deze vakanties heb je recht

Profiteer nog van je vrije tijd want voor je het weet ben je aan het werk en heb je (bijna) geen vakantie meer.” Wellicht klinkt dit advies bekend in de oren: het studentenleven achterlaten is immers nooit makkelijk. Maar is het leven als jonge werknemer wel echt zo zwaar als iedereen denkt? In dit artikel ontdek je op welke vakanties je recht hebt als beginnende werknemer tijdens je eerste jaar op de arbeidsmarkt.

Jeugdvakantie

Ben je jonger dan 25 jaar en heb je ten minste één maand gewerkt in loondienst gedurende het jaar waarin je bent afgestudeerd (met tewerkstelling van minstens 13 arbeidsdagen)? Dan kan jij in het volgende jaar jeugdvakantie nemen ter aanvulling van je gewone vakantiedagen zodat je in totaal zeker vier weken verlof kan opnemen. Voor elke jeugdvakantiedag ontvang je dan, ten laste van de werkloosheidsverzekering, een uitkering die 65% bedraagt van het begrensd loon.

Voorbeeld: Een jongere die afgestudeerd is in 2019 (vakantiedienstjaar) en aan het werk gaat als bediende vanaf 1 oktober, heeft in 2019 slechts drie maanden gewerkt en heeft in 2020 (vakantiejaar) slechts één week betaalde vakantie. De regeling van de jeugdvakantie voorziet dus dat deze persoon ter aanvulling van zijn onvolledig aantal betaalde vakantiedagen, jeugdvakantie mag nemen (zodat de totale vakantieperiode 4 weken kan bedragen).

Aanvullende vakantie / Europese vakantie

In tegenstelling tot de jeugdvakantie, laat de aanvullende vakantie, ook wel Europese vakantie genoemd, toe dat jonge werknemers tijdens hun eerste werkjaar betaalde vakantie opnemen voor zover de werknemer reeds drie maanden tijdens dat jaar gewerkt heeft. Op die manier krijgen jongeren dus de kans om vakantie op te nemen op basis van hun geleverde prestaties. Bovendien geldt er voor de aanvullende vakantie geen leeftijdsvereiste. Per drie maanden is de werknemer gerechtigd op één week Europese vakantie. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze vakantie aanvullend. Je kan hier dus enkel op terugvallen als je gewone vakantiedagen op zijn. Bovendien vormt de aanvullende vakantie een voorschot op je dubbel vakantiegeld van het volgende jaar. Het opnemen van aanvullende vakantie zal dus impact hebben op jouw vakantiegeld tijdens het daaropvolgende jaar.

Arbeidsduurverminderingsdagen (ADV-dagen)

Afhankelijk van de sector waarin je tewerkgesteld wordt en jouw arbeidsovereenkomst, kan je tevens recht hebben op arbeidsduurvermindering (zogenaamde ADV-dagen). Als je bijvoorbeeld als bediende 40 uren per week werkt in een sector waar er normaal een 38-uren weekgrens geldt, zal je jaarlijks 12 extra vrije (ADV) dagen kunnen opnemen.

Meest recente artikelen
AC