Kinderbijslag als uitzendkracht?

Kinderbijslag als uitzendkracht?

Ook als uitzendkracht heb je recht op kinderbijslag. En daar hoef je heus geen stapels formulieren voor in te vullen of heel wat loketten voor af te lopen. Lees hier wat je als uitzendkracht moet doen om de kinderbijslag voor jouw hartendief(jes) te ontvangen.

Wat is kinderbijslag?

Kinderbijslag is een bedrag dat elke werknemer krijgt voor de opvoeding van zijn kind. Hoeveel dat juist is per kind, hangt af van het aantal kinderen in het gezin én hun leeftijd. Vanaf hun geboorte tot de leeftijd van 18 jaar krijgt elk kind kinderbijslag. Als je kind studeert, krijg je zelfs kinderbijslag tot de leeftijd van 25 jaar. Er wordt ook rekening gehouden met een eventuele handicap en de socio- economische status van de ouders. Zo krijgen wezen en kinderen van langdurig werklozen, gepensioneerden en invaliden een hogere bedrag.

Op de website van FAMIFED kunt uvia een simulatietool voor kinderbijslag uw maandelijkse bedrag berekenen : hier

Eerste keer kinderbijslag

Vanaf de geboorte heb je vijf jaar de tijd om kinderbijslag aan te vragen. Hoewel het gewoonlijk de vader is die de aanvraag indient en de moeder die het geld ontvangt, kunnen beide ouders dit doen. Als uitzendkracht dien je het formulier ‘Aanvraag om kinderbijslag’ samen met het geboorteattest in bij je uitzendconsulent. Het uitzendkantoor zorgt ervoor dat je wordt aangesloten bij een kinderbijslagfonds.

Ontving je al kraamgeld voor de geboorte? Dan werd je al toegewezen aan een kinderbijslagfonds en hoef je geen aanvraag in te dienen. Bezorg wel nog even een geboortebewijs aan het kinderbijslagfonds.

Ik ontvang al kinderbijslag

Als je voor je kroost al kinderbijslag ontvangt, verandert er niets. Voor je nieuwgeborene stuur je het geboortebewijs op naar je huidige kinderbijslagfonds.

Wie ontvangt de maandelijkse uitbetaling ?

Net als voor de geboortepremie wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de moeder, ook na een scheiding met co-ouderschap of als niet-gehuwde ouders uit elkaar gaan. Maar de vader kan wel vragen om zelf de betaling te ontvangen als de kinderen bij hem gedomicilieerd zijn.

Meest recente artikelen
AC