Wat bij een werkongeval?

Wat bij een werkongeval?

Elk werkongeval – van een snee in je vinger tot een zware aanrijding – bezorgt jou en je werkgever heel wat zorgen: je moet verzorgd worden, je werk blijft liggen én het brengt een hoop administratie met zich mee. Om je goed voor te bereiden, neem je best onderstaand stappenplan even door.

Wat is een werkongeval ?

Elk mentaal of lichamelijk letsel dat je oploopt tijdens het uitvoeren van je job of op de weg van en naar je werk, wordt als een werkongeval beschouwd. Of toch als het door een plotselinge gebeurtenis veroorzaakt werd. Denk maar aan een val, een botsing of een brandwond. Al tellen een gebroken bril of een ongeval dat gebeurde tijdens het personeelsfeest ook.

Verwittig je werkgever

Uiteraard laat je je eerst medisch verzorgen als dit nodig is. Tijdens het doktersbezoek meld je best even dat het om en werkongeval gaat. Na de eerste zorgen, breng je je werkgever onmiddellijk op de hoogte. Dat geeft hem of haar de kans om snel vervanging te zoeken als dat nodig is en onmiddellijk het ongeval aan te geven bij zijn verzekering.

Breng je ziekenfonds op de hoogte

Het ziekenfonds betaalt je medische kosten terug zolang het schadedossier bij de verzekeraar loopt. Het is dus belangrijk dat je ze op de hoogte brengt van je arbeidsongeval.

Vervolledig het schadedossier

Hou alle bewijsstukken bij: het proces verbaal, het bonnetje van de apotheker, de ziekenwagenfactuur, attesten van geneesheren… Heb je contactgegevens van getuigen? Prima, je schadedossier kan niet volledig genoeg zijn.

Wat met je loon?

De verzekeraar van je werkgever betaalt je arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uit indien het ongeval als arbeidsongeval wordt aanvaard. Om te weten hoeveel je zal krijgen, richt je je best tot De Dienst voor Uitkeringen van je ziekenfonds. Zij kunnen die complexe berekening voor je maken.

Meest recente artikelen
AC